Dự án bất động sản

 

Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 29/10/2015

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 29/10/2015, đóng 20% giá trị hợp đồng.

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH2B - Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.
 
Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 -  Mr.Phương 0947 123 488 -Ms.Hảo 0934 426 791
 
Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Mr.Tuấn 0938 969 525
 
Add:
 
Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.
 
Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

TÒA TẦNG PHÒNG DiỆN TÍCH HƯỚNG CỬA GIÁ GỐC TiẾN ĐỘ CHÊNH LỆCH TỔNG SỐ TiỀN
HH2B 2 2 70,36 Đông Bắc 15,45 40% 165 1.252,06
HH2B 4 2 76,27 Đông Bắc 15,45 40% 190 1.368,37
HH2B 5 2 76,27 Đông Bắc 15,965 40% 195 1.412,65
HH2B 7 2 76,27 Đông Bắc 15,965 40% 180 1.397,65
HH2B 9 2 76,27 Đông Bắc 15,965 40% 185 1.402,65
HH2B 10 2 76,27 Đông Bắc 15,965 40% 170 1.387,65
HH2B 11 2 76,27 Đông Bắc 15,965 40% 175 1.392,65
HH2B 12 2 76,27 Đông Bắc 15,965 40% 185 1.402,65
HH2B 17 2 76,27 Đông Bắc 14,935 40% 195 1.334,09
HH2B 20 2 76,27 Đông Bắc 14,935 40% 220 1.359,09
HH2B 24 2 76,27 Đông Bắc 14,935 40% 200 1.339,09
HH2B 26 2 76,27 Đông Bắc 14,935 40% 195 1.334,09
HH2B 27 2 76,27 Đông Bắc 14,935 40% 175 1.314,09
HH2B 28 2 76,27 Đông Bắc 14,935 40% 195 1.334,09
HH2B 35 2 76,27 Đông Bắc 14,42 40% 180 1.279,81
HH2B 36 2 76,27 Đông Bắc 13,905 40% 190 1.250,53
HH2B 39 2 76,27 Đông Bắc 13,905 40% 150 1.210,53
HH2B 40 2 76,27 Đông Bắc 13,905 40% 130 1.190,53
                 
HH2B 3 4 67,04 Đông Bắc 15 40% 185 1.190,60
HH2B 9 4 67,04 Đông Bắc 15,5 40% 195 1.234,12
HH2B 19 4 67,04 Đông Bắc 15 40% 185 1.190,60
HH2B 20 4 67,04 Đông Bắc 15 40% 180 1.185,60
HH2B 24 4 67,04 Đông Bắc 14,5 40% 180 1.152,08
HH2B 28 4 67,04 Đông Bắc 14,5 40% 195 1.167,08
HH2B 37 4 67,04 Đông Bắc 13,5 40% 150 1.055,04
HH2B 39 4 67,04 Đông Bắc 13,5 40% 150 1.055,04
                 
HH2B 2 6 56,52 Đông Bắc 15 40% 165 1.012,80
HH2B 15 6 65,52 Đông Bắc 15,5 40% 185 1.200,56
HH2B 20 6 65,52 Đông Bắc 15 40% 180 1.162,80
HH2B 39 6 65,52 Đông Bắc 13,5 40% 150 1.034,52
                 
HH2B 2 8 56,52 Đông Bắc 15 40% 165 1.012,80
HH2B 10 8 65,52 Đông Bắc 15,5 40% 190 1.205,56
HH2B 11 8 65,52 Đông Bắc 15,5 40% 185 1.200,56
HH2B 12 8 65,52 Đông Bắc 15,5 40% 190 1.205,56
HH2B 16 8 65,52 Đông Bắc 15,5 40% 175 1.190,56
HH2B 18 8 65,52 Đông Bắc 15 40% 185 1.167,80
HH2B 20 8 65,52 Đông Bắc 15 40% 180 1.162,80
HH2B 27 8 65,52 Đông Bắc 14,5 40% 185 1.135,04
                 
HH2B 24 10 67,04 Đông Bắc 14,5 40% 200 1.172,08
HH2B 27 10 67,04 Đông Bắc 14,5 40% 190 1.162,08
HH2B 34 10 67,04 Đông Bắc 14 40% 210 1.148,56
HH2B 37 10 67,04 Đông Bắc 13,5 40% 165 1.070,04
HH2B 38 10 67,04 Đông Bắc 13,5 40% 165 1.070,04
                 
HH2B 4 12 76,27 Đông Bắc 15,45 40% 300 1.478,37
HH2B 14 12 76,27 Đông Bắc 15,965 40% 300 1.517,65
HH2B 20 12 76,27 Đông Bắc 15,45 40% 350 1.528,37
HH2B 23 12 76,27 Đông Bắc 14,935 40% 355 1.494,09
HH2B 24 12 76,27 Đông Bắc 14,935 40% 330 1.469,09
HH2B 27 12 76,27 Đông Bắc 14,935 40% 320 1.459,09
HH2B 30 12 76,27 Đông Bắc 14,42 40% 335 1.434,81
HH2B 31 12 76,27 Đông Bắc 14,42 40% 350 1.449,81
HH2B 34 12 76,27 Đông Bắc 14,42 40% 290 1.389,81
HH2B 35 12 76,27 Đông Bắc 14,42 40% 290 1.389,81
HH2B 38 12 76,27 Đông Bắc 13,905 40% 240 1.300,53
HH2B 39 12 76,27 Đông Bắc 13,905 40% 235 1.295,53
                 
HH2B 34 14 55,59 Tây Nam 14 40% 280 1.058,26
HH2B 35 14 55,59 Tây Nam 14 40% 285 1.063,26
HH2B 38 14 55,59 Tây Nam 13,5 40% 250 1.000,47
                 
HH2B 12A 16 45,48 Tây Nam 15 40% 150 832,20
HH2B 14 16 45,48 Tây Nam 15,5 40% 145 849,94
HH2B 26 16 45,48 Tây Nam 14,5 40% 155 814,46
HH2B 33 16 45,48 Tây Nam 14 40% 155 791,72
HH2B 39 16 45,48 Tây Nam 13,5 40% 130 743,98
                 
HH2B 5 18 45,48 Đông Bắc 15,5 40% 140 844,94
HH2B 12A 18 45,48 Đông Bắc 15 40% 140 822,20
HH2B 14 18 45,48 Đông Bắc 15,5 40% 145 849,94
HH2B 16 18 45,48 Đông Bắc 15,5 40% 145 849,94
HH2B 27 18 45,48 Đông Bắc 14,5 40% 145 804,46
HH2B 36 18 45,48 Đông Bắc 13,5 40% 160 773,98
HH2B 39 18 45,48 Đông Bắc 13,5 40% 125 738,98
                 
HH2B 3 20 55,59 Đông Bắc 15 40% 290 1.123,85
HH2B 19 20 55,59 Đông Bắc 15 40% 295 1.128,85
HH2B 20 20 55,59 Đông Bắc 15 40% 275 1.108,85
HH2B 31 20 55,59 Đông Bắc 14 40% 285 1.063,26
HH2B 38 20 55,59 Đông Bắc 13,5 40% 250 1.000,47
HH2B 39 20 55,59 Đông Bắc 13,5 40% 255 1.005,47
HH2B 40 20 55,59 Đông Bắc 13,5 40% 250 1.000,47
                 
HH2B 3 22 76,27 Tây Nam 15,45 40% TT #VALUE!
HH2B 7 22 76,27 Tây Nam 15,965 40% TT #VALUE!
HH2B 30 22 76,27 Tây Nam 14,42 40% 460 1.559,81
HH2B 31 22 76,27 Tây Nam 14,42 40% 420 1.519,81
HH2B 32 22 76,27 Tây Nam 14,42 40% TT #VALUE!
HH2B 34 22 76,27 Tây Nam 14,42 40% 445 1.544,81
HH2B 35 22 76,27 Tây Nam 14,42 40% 420 1.519,81
HH2B 36 22 76,27 Tây Nam 13,905 40% 380 1.440,53
                 
HH2B 3 24 67,04 Tây Nam 15 40% 265 1.270,60
HH2B 5 24 67,04 Tây Nam 15,5 40% 270 1.309,12
HH2B 33 24 67,04 Tây Nam 14 40% 250 1.188,56
HH2B 36 24 67,04 Tây Nam 13,5 40% 270 1.175,04
HH2B 39 24 67,04 Tây Nam 13,5 40% 210 1.115,04
HH2B 40 24 67,04 Tây Nam 13,5 40% 175 1.080,04
                 
HH2B 36 26 65,52 Tây Nam 13,5 40% 260 1.144,52
                 
HH2B 24 28 65,52 Tây Nam 14,5 40% 275 1.225,04
HH2B 27 28 65,52 Tây Nam 14,5 40% 275 1.225,04
HH2B 35 28 65,52 Tây Nam 14 40% 255 1.172,28
HH2B 36 28 65,52 Tây Nam 13,5 40% 240 1.124,52
                 
HH2B 24 30 67,04 Tây Nam 14,5 40% 275 1.247,08
HH2B 27 30 67,04 Tây Nam 14,5 40% 285 1.257,08
HH2B 33 30 67,04 Tây Nam 14 40% 275 1.213,56
HH2B 36 30 67,04 Tây Nam 13,5 40% 260 1.165,04
HH2B 37 30 67,04 Tây Nam 13,5 40% 245 1.150,04
                 
HH2B 3 32 70,36 Tây Nam 15,45 40% 245 1.332,06
HH2B 4 32 76,27 Tây Nam 15,45 40% 265 1.443,37
HH2B 14 32 76,27 Tây Nam 15,965 40% 280 1.497,65
HH2B 17 32 76,27 Tây Nam 15,45 40% TT #VALUE!
HH2B 19 32 76,27 Tây Nam 15,45 40% 310 1.488,37
HH2B 34 32 76,27 Tây Nam 14,42 40% 280 1.379,81
HH2B 35 32 76,27 Tây Nam 14,42 40% 270 1.369,81
HH2B 36 32 76,27 Tây Nam 13,905 40% 275 1.335,53
HH2B 39 32 76,27 Tây Nam 13,905 40% 215 1.275,53
                 
HH2B 7 34 55,59 Đông Bắc 15,5 40% 205 1.066,65
HH2B 8 34 55,59 Đông Bắc 15,5 40% 200 1.061,65
HH2B 12 34 55,59 Đông Bắc 15,5 40% 210 1.071,65
HH2B 15 34 55,59 Đông Bắc 15,5 40% 210 1.071,65
HH2B 23 34 55,59 Đông Bắc 14,5 40% 230 1.036,06
HH2B 40 34 55,59 Đông Bắc 13,5 40% 160 910,47
                 
HH2B 4 36 47,62 Đông Bắc 15 40% 110 824,30
HH2B 33 36 47,62 Đông Bắc 14 40% 145 811,68
                 
HH2B 10 38 45,84 Tây Nam 15,5 40% 130 840,52
HH2B 11 38 45,84 Tây Nam 15,5 40% 130 840,52
HH2B 22 38 45,84 Tây Nam 14,5 40% 150 814,68
HH2B 23 38 45,84 Tây Nam 14,5 40% 150 814,68
HH2B 25 38 45,84 Tây Nam 14,5 40% TT #VALUE!
HH2B 40 38 45,84 Tây Nam 13,5 40% 90 708,84
                 
HH2B 9 40 55,59 Tây Nam 15,5 40% 210 1.071,65
HH2B 12 40 55,59 Tây Nam 15,5 40% 210 1.071,65
HH2B 14 40 55,59 Tây Nam 15,5 40% 205 1.066,65
HH2B 19 40 55,59 Tây Nam 15 40% 220 1.053,85
HH2B 21 40 55,59 Tây Nam 14,5 40% TT #VALUE!
HH2B 25 40 55,59 Tây Nam 14,5 40% 220 1.026,06
HH2B 35 40 55,59 Tây Nam 14 40% 205 983,26
HH2B 36 40 55,59 Tây Nam 13,5 40% 205 955,47
HH2B 37 40 55,59 Tây Nam 13,5 40% 195 945,47
HH2B 38 40 55,59 Tây Nam 13,5 40% 205 955,47
HH2B 39 40 55,59 Tây Nam 13,5 40% 185 935,47
                 
HH2B Pent 2 42,33 Đông Bắc 13 40% 400  
HH2B Pent 4 45,68 Đông Bắc 13 40%    
HH2B Pent 6 44,64 Đông Bắc 13 40% 150 730,32
HH2B Pent 8 44,64 Đông Bắc 13 40% 150 730,32
HH2B Pent 14 37,21 Tây Nam 13 40% 280 763,73
HH2B Pent 16 45,48 Tây Nam 13 40% 70 661,24
HH2B Pent 18 45,48 Đông Bắc 13 40% 70 661,24
HH2B Pent 20 37,21 Đông Bắc 13 40% 280 763,73
HH2B Pent 26 44,64 Tây Nam 13 40% 310 890,32
HH2B Pent 28 44,64 Tây Nam 13 40% 310 890,32
HH2B Pent 40 37,21 Tây Nam 13 40% 180 663,73
                 
HH2B Kiot 24 50,66 --- 28 40% 35 triệu/tháng  
HH2B kiot 2 54,09 Tây Nam 28 40% 2 3.514,52

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 4/1/2017
Danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 14/12/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 26/2/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 26/2/2016
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Cho thuê căn 3 PN HH2A tầng trung Linh Đàm vip 0 (m2) Thỏa thuận 31/08/2018 Hà Nội
Chuyên Mua - Bán căn hộ Chung cư VP, HH Linh Đàm. Hỗ trợ thủ tục pháp lỹ! 0 (m2) Thỏa thuận 28/02/2019 Hà Nội
Cần bán căn 2N HH2B Linh Đàm 45,48 (m2) 1,05Tỷ 01/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ 55,59m2 Chung cư HH2C Linh Đàm, 0977 092 920 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm giá tốt, vị trí view hồ đẹp nhất khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH2 Linh Đàm, giá tốt. Hỗ trợ nhiệt tình 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Cho thuê căn tầng 12 HH2 Linh Đàm, - diện tích 45m2 0 (m2) Thỏa thuận 22/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 phòng ngủ HH2A Linh Đàm, căn đẹp view hồ Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 08/01/2017 Hà Nội
Bán căn 1202 chung cư hh2c linh đàm diện tích 76m 76 (m2) 6Triệu 12/09/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2020 chung cư hh2b Linh Đàm hoang mai hà nội 56 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán căn 1636 chung cư hh2 linh đàm diện tích 47m 47 (m2) 15,5Triệu 29/08/2016 Hà Nội
Bán căn 1918 chung cư hh2c linh đàm 45m giá gốc 15 triệu 45 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán chung cư Linh đàm căn hộ 3 phòng ngủ tầng đẹp chênh 130 triệu 0 (m2) Thỏa thuận 12/11/2018 Hà Nội
Bán căn 2014 chung cư hh2 Linh Đàm 55m giá gốc 15 triệu 55 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư Linh Đàm còn mấy căn 55m2 bán nhanh giá tốt 56 (m2) 15Triệu/m2 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn 45m2 chung cư hh Linh Đàm bán nhanh trước tháng ngâu 45 (m2) 880Triệu 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn hộ HH Linh Đàm giá chênh thấp 45 (m2) 13Triệu/m2 20/07/2016 Hà Nội
Bán căn 2020 chung cư hh2 linh đam view hồ 2 phòng ngủ 55 (m2) 15Triệu 19/07/2016 Hà Nội
Bán căn 3336 chung cư hh3 linh đàm 45m 45 (m2) 14Triệu/m2 30/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) 13Triệu/m2 14/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) Thỏa thuận 20/07/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2c Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2a Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Chung cư hh2 Linh Đàm bán căn 712 chênh rẻ nhất 76 (m2) 15,5Triệu/m2 06/05/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 3202 chung cư hh2 linh đàm 76 (m2) 14Triệu/m2 05/05/2016 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH Linh Đàm mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/06/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 1202 chung cư Linh Đàm tòa hh1 76 (m2) 16Triệu/m2 22/04/2016 Hà Nội
Giá sock nhất thị trường, chỉ với 595tr sở hữu căn góc Chung cư HH2B Linh Đàm 0 (m2) 15Triệu/m2 24/03/2016 Hà Nội
Bán căn 55,59m2 Chung cư HH2A Linh Đàm, giá chênh hợp lý 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
HOT! Bán nhanh căn hộ 72 m2, chung cư HH2A Linh Đàm, hỗ trợ vay vốn 30.000 tỷ 71,96 (m2) 14Triệu 07/01/2016 Hà Nội
HOT! Bán căn hộ chung cư giá rẻ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, vay gói 30.000 tỷ 55,59 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
Hot! Bán căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, chênh thấp nhất thị trường 70 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
HOT! Chính chủ cần bán nhanh căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14,5 triệu/m2. 55,59 (m2) 14,5Triệu 05/01/2016 Hà Nội
Bán căn 1802 chung cư hh2 linh Đàm 0987 462918 76 (m2) 15Triệu/m2 24/12/2015 Hà Nội
Bán nhanh căn hộ 1034 Chung cư Linh Đàm, Hoàng Mai 55 (m2) 14Triệu 14/12/2015 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh Đàm bán căn 65m view công viên giá rẻ nhất 65 (m2) 15,5Triệu 02/12/2015 Hà Nội
Có 8 căn chung cư Linh Đàm hh2a 45m2 và 55m2 cần bán gấp 55 (m2) 15Triệu/m2 03/12/2015 Hà Nội
Bán cắt lỗ căn hộ 534 HH2B Linh Đàm 65 (m2) 15Triệu/m2 17/11/2015 Hà Nội
Bán căn hộ 3 phòng ngủ chung cư HH2B Linh đàm giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 06/11/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp CHCC 45m2, 1PN, tòa h22a Linh Đàm, cửa chính đông nam 45 (m2) 15500000Triệu/m2 31/10/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán căn hộ tầng 2116, hh2a linh đàm 0 (m2) Thỏa thuận 31/10/2015 Hà Nội
Chung cư HH2B Linh Đàm căn 2 ngủ giá rẻ nhất 65 (m2) 15Triệu/m2 07/11/2015 Hà Nội
Bán các căn hộ 1, 2, 3 phòng ngủ chung cư HH2 linh đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 19/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ 55,59m2 chung cư hh linh đàm giá siêu rẻ 56 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Bán nhà để trả nợ do làm ăn thua lỗ LH 01689347189 0 (m2) 13,5Triệu/m2 16/10/2015 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ, giá gốc 13.5tr chung cư HH2A Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 27/10/2015 Hà Nội
Bán căn 4030 HH2A Linh Đàm, view Hồ Linh Đàm, giá chênh rẻ nhất thị trường 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh đàm bán rẻ gấp căn 2ngu vì gia đình có thêm thành viên. 65 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán rất gấp căn 1608 HH2B Linh Đàm, chênh 195tr 0 (m2) 15Triệu/m2 09/10/2015 Hà Nội
Bán gấp căn 2224 diện tích 70.32 2ngủ HH2A Linh Đàm view hồ, giá cực rẻ! 70 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0909 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 16868
Lượng truy cập: 54700779
ĐẦU TRANG